Close Harmony

Close harmony is een nieuw opgestarte cursus die momenteel alleen in Losser gegeven wordt.

Tijdens close harmony lessen wordt er in een groep geoefend in tweede stemmen en later zelfs met meerstemmigheid.
Je werkt aan je gehoor en je stemgeluid in een groep waarbij de docent als coach optreedt.

*De close harmony lessen kunnen alleen doorgaan bij aanmelding van 4 of meer personen.